Vai trò lãnh đạo của Chi bộ TTĐMT3 trong việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị.

Những năm qua, Chi bộ Truyền tải điện Miền Tây 3 (TTĐMT3) đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo đơn vị, cán bộ, đảng viên, người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, đảm bảo truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định, góp phần cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế, chính trị, xã hội và an ninh quốc phòng.

Các hoạt động đoàn thể trong Truyền tải điện Miền Tây 3 đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của Chi bộ, đã chỉ đạo trực tiếp, sâu sát trên mọi lĩnh vực công tác. Chủ trương, nghị quyết của Đảng ủy cấp trên đều được quán triệt, triển khai kịp thời, sâu rộng từ Ban chấp hành công đoàn và đoàn thanh niên, các đoàn thể bộ phận, các tổ đoàn thể trực thuộc và đến đoàn viên đang làm việc trên mọi vị trí công tác trong đơn vị.

Đồng chí Võ Đình Thủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PTC4 chụp hình với Chi ủy TTĐMT3 nhiệm kỳ 2017-2020.

Chi bộ Truyền tải điện Miền Tây 3 trực thuộc Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 4 (PTC4), Chi bộ có 19 đảng viên. Những năm qua, Chi bộ Truyền tải điện Miền Tây 3 (TTĐMT3) đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo đơn vị, cán bộ, đảng viên, người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, đảm bảo truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định, góp phần cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế, chính trị, xã hội và an ninh quốc phòng.

Là một Truyền tải điện vùng phụ tải quan trọng có tầm ảnh hưởng lớn về vai trò đảm bảo cung cấp điện, Chi bộ TTĐMT3 luôn xác định công tác Đảng là nhiệm vụ then chốt. Chi bộ luôn phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị Truyền tải điện miền Tây 3 trong triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiều năm liên tục, Chi bộ TTĐMT3 luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, được Đảng bộ PTC4 đánh giá cao.

Chi ủy  TTĐMT3 nhiệm kỳ 2020-2022.

Truyền tải điện Miền Tây 3 trực thuộc Công ty Truyền tải điện 4, có nhiệm vụ quản lý vận hành 13 tuyến đường dây 220kV (19 phát tuyến) với chiều dài là 850,87 km, tổng số trụ là 1297 trụ và 05 trạm biến áp 220kV với 10 MBA công suất là: 2188 MVA (so với cùng kỳ tăng 01 trạm 220kV Long Xuyên (tổng công suất là 313 MVA: gồm 01 MBA 220kV - 250MVA và 01 MBA 110kV - 63MVA) do ngày 01/01/2019 đơn vị mới tiếp nhận từ Tổng Công ty Điện lực Miền Nam (EVNSPC).

Dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, sự điều hành kiên quyết, linh hoạt của Ban Lãnh đạo, cùng với tinh thần đoàn kết, thống nhất, lao động sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn của tập thể CBCNV, Truyền tải điện Miền Tây 3 đã thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch được giao. Cụ thể một số chỉ tiêu, nhiệm vụ của các năm gần đây như: Công tác sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên năm 2017, 2018, 2019 đều thực hiện đạt 100% theo kế hoạch được giao; chỉ tiêu tổn thất điện năng đều thực hiện đạt thấp tốt so với chỉ tiêu được giao, năm 2017 thực hiện đạt 0,91%/1,00% so với chỉ tiêu giao (thấp hơn 0,09%), năm 2018 thực hiện đạt 0,91%/0,97% so với chỉ tiêu giao (thấp hơn 0,06%), năm 2019 thực hiện đạt 1,03%/1,07% so với chỉ tiêu giao (thấp hơn 0,04%); công tác kiểm tra định kỳ thiết bị năm 2017, 2018, 2019 đều thực hiện hoàn tất trong quý III hàng năm.

Với những thành tích đã đạt được trong những năm qua, Chi bộ TTĐMT3 nêu cao quyết tâm phát huy vai trò hạt nhân chính trị, tiên phong, gương mẫu, đoàn kết thống nhất, sáng tạo tập trung lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch được giao nhằm đưa TTĐMT3 trở thành 01 trong các đơn vị đi đầu và đứng đầu trong khối các đơn vị Truyền tải điện của Công ty; lãnh đạo hoạt động của các tổ chức đoàn thể, phấn đấu xây dựng Chi bộ đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm trong nhiệm kỳ 2020-2022.

Đồng chí Bùi Quang Thành, Chủ tịch Công đoàn PTC4, chụp hình lưu niệm với các đ/c trong BCH Chi bộ TTĐMT3 nhiệm kỳ 2020-2022.

Hoạt động công đoàn của TTĐMT3 thường xuyên nhận được sự quan tâm đặc biệt, sự chỉ đạo trực tiếp, sâu sát của Chi bộ TTĐ MT3 trên mọi lĩnh vực công tác. Thuận lợi cơ bản là  cán bộ lãnh đạo chủ chốt của công đoàn (Chủ tịch) là Phó bí thư Chi bộ, vì vậy mọi chủ trương, Nghị quyết của Chi bộ TTĐMT3 đều được quán triệt, triển khai kịp thời, sâu rộng từ BCH, các công đoàn bộ phận, các tổ công đoàn trực thuộc và đến tận đoàn viên là những CB, CNV hiện đang làm việc trên mọi vị trí công tác trong TTĐ MT3.

Về công tác giáo dục chính trị tư tưởng: Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng mà Chi bộ TTĐMT3 đặt ra, trong từng thời điểm cụ thể lãnh đạo BCH công đoàn, phối hợp với chính quyền đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục trong đội ngũ cán bộ, công nhân viên lao động với nhiều hình thức hoạt động phong phú như: hội thảo, hội thi; học tập quán triệt các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Nhằm nâng cao nhận thức chính trị, lòng yêu nghề, ý thức trách nhiệm với Công ty, đơn vị và xã hội, xây dựng lối sống lành mạnh, trong sáng trong đội ngũ CB, CNV đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp toàn diện.

Công đoàn TTĐMT3 tổ chức giao lưu bóng đá giữa các Phòng, Đội, Trạm.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và công tác chăm lo đời sống, đảm bảo quyền lợi người lao động được Công đoàn đơn vị đặc biệt quan tâm. Hàng năm, Công đoàn phối hợp với chính quyền tổ chức hội nghị Người lao động để giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền lợi hợp pháp của CBCNV và thông qua Thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động của EVNNPT. Công đoàn quan tâm thường xuyên và được lãnh đạo Đơn vị thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định đảm bảo được quyền lợi chính đáng cho người lao động.

Bên cạnh việc chăm lo đời sống vật chất cho người lao động, hàng năm công đoàn đơn vị đều có kế hoạch tổ chức cho toàn thể CBCNV đi tham quan, du lịch, nghĩ dưỡng… Đời sống vật chất, tinh thần của Người lao động luôn được quan tâm, chăm lo chu đáo nên đoàn viên, người lao động luôn phấn khởi, yên tâm công tác, tâm huyết với công việc, luôn phấn đấu vì sự ổn định và phát triển của Đơn vị và Công ty. Công tác xây dựng đời sống văn hóa trong TTĐ MT3 được tập trung chỉ đạo thường xuyên, hàng năm công đoàn đều triển khai tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao.

Về công tác xã hội, hoạt động xã hội của công đoàn luôn được quan tâm đẩy mạnh với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, Công đoàn Đơn vị đã phối hợp với Công đoàn Công ty đã xét trợ cấp cho CB, CNV khi gặp khó khăn, động viên giúp CBCNV vượt qua khó khăn, yên tâm công tác. Công đoàn TTĐMT3, 05 năm liên tục từ 2015 đến 2020 được công nhận là “Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc”.

TTĐMT3 tổ chức Hội thảo Văn hóa EVNNPT năm 2019.

Dưới sự lãnh đạo của Chi bộ TTĐ MT3, Đoàn Thanh niên đơn vị luôn thể hiện vai trò xung kích của mình trong mọi nhiệm vụ, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Chi bộ TTĐ MT3 tăng cường lãnh đạo công tác xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ, nhất là cán bộ chủ chốt của Đoàn Thanh niên. Hàng năm, Chi bộ TTĐ MT3 có các buổi làm việc với Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên để nắm tình hình, tư tưởng, nguyện vọng và trao đổi, đối thoại với đoàn viên, thanh niên. Chi bộ TTĐ MT3 phối hợp chặt chẽ với Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên trong việc theo dõi quá trình rèn luyện, phấn đấu của đoàn viên, thanh niên. Trao đổi thống nhất với Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên trước khi cử đoàn viên tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, khi thực hiện quy trình xem xét kết nạp đảng viên mới. Đối với đảng viên đang sinh hoạt Đoàn, các chi bộ tham khảo kết quả xếp loại đoàn viên, làm cơ sở để đánh giá xếp loại đảng viên cuối năm. Chi uỷ, lãnh đạo đơn vị tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, đảng viên trong độ tuổi đoàn là đoàn viên, thanh niên tham gia sinh hoạt đầy đủ theo quy định.

Đoàn viên Thanh niên TTĐMT3 tham gia công trình sửa chữa thiết bị trong TBA.

Tạo điều kiện để đoàn viên, thanh niên tham gia các lớp nhận thức về Đảng, các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị nhằm nâng cao nhận thức chính trị cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên. Đặc biệt, phối hợp tổ chức nhiều hoạt động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, học tập văn hóa EVNNPT… Qua đó, kịp thời nắm bắt và định hướng tư tưởng cho thanh niên.

Đoàn thanh niên đã đề xuất, giới thiệu những đoàn viên ưu tú để chi bộ xem xét bồi dưỡng, kết nạp Đảng. Từ năm 2016 đến nay, Chi bộ TTĐ MT3 đã cử 20 đoàn viên ưu tú tham gia học bồi dưỡng nhận thức về Đảng, 7 đảng viên dự bị tham gia học lớp đảng viên mới, đã kết nạp được 7 đảng viên từ đoàn viên, thanh niên, chuyển đảng chính thức cho 5 đảng viên dự bị. Các đảng viên trẻ do Đoàn giới thiệu đã và đang thể hiện được vai trò tiên phong, gương mẫu cho các đoàn viên học tập và noi theo. Nhiều đảng viên vinh dự được nhận bằng khen, giấy khen của lãnh đạo Đảng ủy Công ty, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương.

Công tác kiểm tra đường dây 220kV Châu Đốc – Tà Keo khu vực giáp biên giới mùa mưa lũ.

Thời gian tới đây chúng ta hoàn toàn có cơ sở để tin tưởng rằng: TTĐMT3 sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp và những thành quả to lớn của năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo trực tiếp của BCH TTĐ MT3, phong trào CNVLĐ và hoạt động công đoàn, đoàn thanh niên của TTĐ MT3 sẽ có khởi sắc mới, thu được nhiều thành công trong quá trình xây dựng và phát triển, đóng góp vào sự ổn định và phát triển của đơn vị và công ty, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị mà Đại hội Đảng bộ Công ty, Tổng công ty và Tập đoàn đề ra.

TTĐMT3 phối hợp với địa phương tổ chức Hội nghị bảo vệ HLATLĐ.


  • Quang Hà, Thái Hiệp - TTĐMT3