Văn hóa bắt tay

Bắt tay là nét đẹp văn hóa cần được chú trọng, thể hiện sự thân thiết và tôn trọng nhau, bắt tay không chỉ là một kỹ năng giao tiếp mà còn là một cử chỉ văn hóa, một nghệ thuật, một kỹ năng sống. Bắt tay không đúng cách có thể làm mất đi hình ảnh của con người lịch thiệp, mất đi thiện cảm của người đối diện.


  • TTĐ.Miền Đông 2