Văn hóa làm việc tại trạm 500kV Tân Uyên

Trong công tác quản lý vận hành lưới điện , vấn đề con người là mấu chốt, chuyển đổi số có thành công hay không , diễn ra nhanh hay chậm là do trình độ của con người EVNNPT có đáp ứng được thực tiễn hay không ......., tin tưởng vào một ngày không xa, với tinh thần tận tâm của Văn hóa EVNNPT, công cuộc chuyển đổi số sẽ giải phóng sức lao động con người, đưa EVNNPT đến với tầm nhìn vươn lên hàng đầu Châu Á trong lĩnh vực Truyền tải điện.


  • Truyền tải điện miền Đông 2