Văn hóa ứng xử với EVN

Trong Văn hóa EVNNPT, Quy tắc ứng xử với EVN là luôn chấp hành nghiêm túc các quy định, chỉ đạo, hướng dẫn của EVN. Nỗ lực cao nhất để hoàn thành tốt nhiệm vụ EVN giao. Chủ động đề xuất, kiến nghị với EVN tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Luôn giữ gìn, bảo vệ uy tín, thương hiệu và hình ảnh của EVN.

Thực hiện clip về Quy tắc ứng xử với EVN, PTC4 muốn nêu bật giá trị cốt lõi "tuân thủ" trong việc thực hiện các quy định, chỉ đạo của EVN, luôn tôn trọng và nghiêm túc hoàn thành các nhiệm vụ theo chỉ đạo của EVN, đồng thời cùng với EVNNPT vượt qua mọi khó khăn thách thức để hoàn thành nhiệm vụ EVN giao.


  • PTC4