Văn hóa xây dựng hình ảnh

Mỗi cán bộ công nhân viên của đơn vị Truyền tải điện thành phố Hồ Chí Minh phải là một đại diện hình ảnh tốt, đẹp của EVNNPT.

 

 


  • TTĐ.TPHCM