Xa mà gần

Xa mà gần

Hôm nay bạn đi cắt điện để bảo dưỡng đường dây

Tôi ra ca vào khu cô lập

Bạn ở ngoài kia , tôi ở trong này

Gặp nhau chào bằng cách vẫy tay

Theo thói quen nụ cười nhoẻn sau khẩu trang che khuất

Ở kề bên chúng ta vẫn chấp nhận on-lai

Để con covid ra đi nào chỉ ngày một ngày hai

Chúng ta tuân thủ sống giãn ra để mãi ngắm mặt trời chiếu sáng

Chúng ta cách ly nhau để cùng hát lên khúc ca hùng tráng

Chống cô-vy!

Cám ơn ông Paul Baran người khởi đầu cho kỷ nguyên In-tơ-nét

Nhờ ông và những Zoom, skype, zalo... để những ngày này thay vì đứng xa ... la hét

Qua smart phone chúng tôi nhoẻn nụ cười ...

... Tuy cô lập mà lúc nào vẫn thấy vui tươi

Nhưng ta cùng quyết đứng xa vẫy tay chào nhau nhé

Chỉ là việc làm nhỏ bé

Tuân thủ làm theo để mãi thấy mặt trời

Hôm nay bạn đi cắt điện để bảo dưỡng đường dây

Tôi ra ca vào khu cô lập.


  • Võ Tấn Cường - TTĐMĐ2