Dai hoi Dang

“Toàn thể CNVC-LĐ Công ty Truyền tải điện 4 tích cực thi đua lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch, chào mừng Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2020”

Số lượt truy cập 466.398

Đang trực tuyến 24

Đơn vị liên kết

ptc3
npt
spmb
cpmb
ptc1
npts
npmb
ptc2