banner7
banner1
banner2
banner 3
banner5
banner6

PTC4 tích cực triển khai và thực hiện Chủ đề năm 2021 của EVNNPT là "Chuyển đổi số trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia"

Đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định, liên tục trong các ngày Lễ Tết cổ truyền dân tộc năm 2021

Đảm bảo cấp điện trong các ngày Lễ, Tết là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của Truyền tải điện Thành phố Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện quốc gia, đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định cho các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh, quốc...

Số lượt truy cập 644.834

Đang trực tuyến 6

Đơn vị liên kết

ptc3
npt
spmb
cpmb
ptc1
npts
npmb
ptc2