Dai hoi Dang

Nhiệt liệt chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 4, tiến tới Đại hội đại biểu Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Số lượt truy cập 376.747

Đang trực tuyến 25

Đơn vị liên kết

ptc3
npt
spmb
cpmb
ptc1
npts
npmb
ptc2