banner7
banner1
banner2
banner 3
banner5
banner6

“Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam – 9/11”

Truyền tải điện Miền Đông 1 tổ chức chương trình Tọa đàm “Văn hóa doanh nghiệp năm 2020”.

Ngày 19/11/2020 TTĐMĐ1 tổ chức Chương trình tọa đàm VHDN năm 2020 chủ đề: “Các chuẩn mực đạo đức trong Văn hóa EVNNPT”. Đây là dịp để các đơn vị trao đổi kiến thức cũng như sự thấm nhuần về Văn hóa EVNNPT, để mỗi CNVCLĐ sẽ luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, gắn bó hơn với công việc, trau dồi về Văn...

Số lượt truy cập 576.573

Đang trực tuyến 11

Đơn vị liên kết

ptc3
npt
spmb
cpmb
ptc1
npts
npmb
ptc2