Dai hoi Dang

"Công ty Truyền tải điện 4 hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai 15/2/2020 – 22/5/2020”

Đảm bảo hệ thống đường truyền thiết bị phục vụ Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020 -2025 thành công tốt đẹp

Vinh dự là một trong ba đơn vị tổ chức đại hội đảng bộ điểm toàn EVN, Phòng VTCNTT cùng tập thể anh chị em đồng nghiệp các phòng ban Công Ty Truyền tải điện 4 đã tập trung xây dựng khâu tổ chức đại hội với quyết tâm và mong muốn đại hội đảng bộ điểm nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức tại Công ty Truyền tải...

Số lượt truy cập 435.808

Đang trực tuyến 16

Đơn vị liên kết

ptc3
npt
spmb
cpmb
ptc1
npts
npmb
ptc2