banner7
banner1
banner2
banner 3
banner5
banner6

Tập thể CBCNV Công ty Truyền tải điện 4 tích cực thi đua lao động sản xuất , hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2020, chào mừng 44 năm ngày Thành lập Công ty (15/09/1976 - 15/092020 ).

Đoàn viên thanh niên Đội TTĐ Bù Đăng chia sẻ yêu thương, kết nối tấm lòng

Ngày 30/8/2020, các Đoàn viên thanh niên Đội TTĐ Bù Đăng thuộc phân đoàn 5, Chi Đoàn Truyền tải điện miền Đông 2 phối hợp cùng Đoàn thanh niên xã Nghĩa Trung, Trưởng thôn đã đến địa bàn thôn 3 xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước để thực hiện chương trình “An sinh xã hội”, giúp đỡ các hộ...

Số lượt truy cập 526.182

Đang trực tuyến 52

Đơn vị liên kết

ptc3
npt
spmb
cpmb
ptc1
npts
npmb
ptc2