• 11/05/2022

Thực hiện theo kế hoạch số 12/KH-CĐ.TTĐMĐ1 của Công đoàn TTĐMĐ1 về việc tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn TTĐMĐ1 nhiệm kỳ 2022-2027, ngày 04 tháng 5 năm 2022 tổ Công đoàn Đội Truyền tải điện Nhơn Trạch đã tổ chức thành công Hội nghị tổ Công đoàn nhiệm kỳ 2022-2027 tại hội...