• 08/09/2022

Ngày 07/9/2022 Công Đoàn Truyền tải điện miền Tây 1 đã phối hợp chuyên môn tổ chức thăm hỏi và ủy lạo công trường công trình thay dây chống sét đường dây 220kV Bạc Liêu - Sóc Trăng. Đây là một trong những công trình Sửa chữa lớn trọng điểm của Truyền tải điện miền Tây 1 cần phải thực hiện hoàn tất...