• 16/07/2022

Tôi viết ra những điều này đây như là một lời tự sự của bản thân mình, là lời tâm sự cho các anh em trong tổ công đoàn, là chút kinh nghiệm cho đồng nghiệp trẻ thân yêu của tôi đang làm tổ trưởng Công Đoàn tại trạm điện mình làm việc.