• 14/07/2022

Ngày 12/7/2022, tại Hội trường Truyền tải điện miền Tây 2 (TTĐMT2), Công đoàn cơ sở thành viên TTĐMT2 đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Công Đoàn cơ sở lần thứ II, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Tham dự Đại hội gồm có: Ban Giám đốc, các đồng chí trong Ban chấp hành Công đoàn và 70 đại biểu được bầu từ...