• 27/07/2022

Sáng ngày 26/07/2022, tại Hội trường của Đơn vị, Công đoàn Truyền tải điện miền Tây 1 tổ chức Đại hội Đại biểu Công đoàn Truyền tải điện miền Tây 1 lần thứ II, nhiệm kỳ 2022 – 2027.


  • 27/07/2022

Sáng ngày 26/07/2022, tại Hội trường của Đơn vị, Công đoàn Truyền tải điện miền Tây 1 tổ chức Đại hội Đại biểu Công đoàn Truyền tải điện miền Tây 1 lần thứ II, nhiệm kỳ 2022 – 2027.