• 29/04/2022

Sáng ngày 28/4/2022, tại Thành phố Thủ Đức, Công đoàn Công ty Truyền tải điện 4 (PTC4) đã phối hợp với Đoàn Thanh niên Công ty tổ chức thành công Hội thao Cầu lông – Bóng bàn chào mừng 47 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975- 30/4/2022), kỷ niệm 136 năm ngày Quốc tế...


  • 29/04/2022

Sáng ngày 28/4/2022, tại Thành phố Thủ Đức, Công đoàn Công ty Truyền tải điện 4 (PTC4) đã phối hợp với Đoàn Thanh niên Công ty tổ chức thành công Hội thao Cầu lông – Bóng bàn chào mừng 47 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975- 30/4/2022), kỷ niệm 136 năm ngày Quốc tế...